initial_meeting

Inicijalni sastanak projektnih partnera

U Dubrovniku, 07.04.2016 u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku održan je Inicijalni sastanak projektnih partnera za projekt „CoRE“. Read more