Održani projektni sastanci u Dubrovniku

U Dubrovniku, 23 i 24.11.2016 u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku, Instituta za more i priobalje održani su projektni sastanci na kojima su sudjelovali predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta – HHI i Sveučilišta u Dubrovniku – Instituta za more i priobalje – IMP. Read more