Sastanak projektnih partnera u Kotoru, 12. decembar 2016

Sastanak projektnih partnera u Kotoru

Drugi organizacioni i tehnički sastanak projektnih partnera na projektu „CoRE „ održan je u Kotoru, 14. decembra 2016. godine. Read more