Pomorsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori

Preuzmite brošuru “Pomorsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”

Kao jedan od važnih rezultata projekta izrađena je i knjižica „Pomorsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”, koja na sažet i jednostavan način pojašnjava složene pravne propise kojima se uređuje pomorsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori. Read more