Tehnički i organizacijski sastanci projekta „CoRE“, Dubrovnik - 17. i 18.05.2017.

Održani tehnički i organizacijski sastanci u Dubrovniku

Tehnički i organizacijski sastanci projektnih partnera na projektu „CoRE“ održani su u Dubrovniku, 17. i 18. maja 2017. u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku, Instituta za more i priobalje.

Imajući u vidu da je projekat „CoRE“ u petnaestom mjesecu implementacije razgovaralo se o realizaciji predstojećih projektnih aktivnosti, promociji projekta, kao i o izradi mini publikacije projekta sa tematikom pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Ujedno se kreirao Memorandum o saradnji i razmjeni podataka koji će projektni partneri potpisati na Info radionici u Budvi.

Projektni partneri su takođe razgovarali o do sada ostvarenim rezultatima i indikatorima projekta, aktivnostima koje slijede i mogućnostima realokacije neutrošenih sredstava projekta.

Sastanku su prisustvovali projektni partneri iz Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu, Sveučilišta u Dubrovniku – Institut za more i priobalje, Javnog poduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Tehnički i organizacijski sastanci projekta „CoRE“, Dubrovnik - 17. i 18.05.2017.