Plaže Mogren / Mogren beaches

Plaže Mogren / Mogren beaches

Panorama - Ada/Panoramic - Ada

Panoramska Ada / Panoramic Ada

Luka Zelenika / Zelenika harbour

Luka Zelenika / Zelenika harbour

Luka Škver / Škver harbour

Luka Škver / Škver harbour

Luka Risan / Risan harbour

Luka Risan / Risan harbour

Što je Projekat Core?

„Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoline i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore“ – CoRE

Implementacija

Ovim projektom upravlja Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i delegacija Europske unije u Crnoj Gori, a sprovode ga Hrvatski hidrografski institut i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i njihovi partneri Univerzitet u Dubrovniku – Institut za more i priobalje i Javno preduzeće za upravljanje morskom dobrom Crne Gore.

Isključenje odgovornosti

EU Flag
HHI
ZHMSCG
IMP
Morsko dobro
CB Programme Croatia-Montenegro/Ministry of Regional Development and EU funds
Ova internetska stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog hidrografskog instituta, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i njihovih partnera Sveučilišta u Dubrovniku – Instituta za more i priobalje i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gorei ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.
Project Core - final report

Project Core – finalni izvještaj

Project Core - finalni izvještaj o istraživanjima na projektu…
Morsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori

Preuzmite brošuru “Morsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”

Kao jedan od bitnih rezultata projekta izrađena je i knjižica…
Project CoRe - završna konferencija u Dubrovniku, 28. studenoga 2017. godine
© Copyright - Klikeri d.o.o.