Splendid Conference & SPA Resort - budva

Finalna konferencija projekta Core u Budvi

Finalna konferencija projekta Core u Budvi održat će se 15. studenog. Mjesto radnje je Splendid Conference & SPA Resort, Bečići/Budva, Crna Gora.

Dnevni red:

09:30 – 10:00h Registracija sudionika

10:00 – 10:10h Pozdravna riječ mr Luka MITROVIĆ, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Vinka KOLIĆ, mag.ing.admin.nav.,
ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta

10:10 – 10:30h “Terensko istraživanje u sklopu projekta CoRE u Crnoj Gori i rezultati istraživanja” – Luka ĆALIĆ, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

10:30 – 10:50h “Terensko istraživanje u sklopu projekta CoRE u Republici Hrvatskoj i rezultati istraživanja”, Marko MLINAR, Hrvatski hidrografski institut

10:50 – 11:10h “Terensko istraživanje u sklopu projekta CoRE – Kemijsko biološki i drugi rezultati za Republiku Hrvatsku i Crnu Goru” – Nikša GLAVIĆ, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku

11:10 – 11:40h Pauza za kafu i komunikacija sa predstavnicima medija

11:40 – 12:10h “Status pomorskog/morskog dobra u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”, Loris RAK, dipl.iur. Marine domain-law ekspert / Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

12:10 – 12:40h Gostujući predavači – prof.drSplendid Conference & SPA Resort, Dekan Filozofskog fakulteta u Nikšiću – mr Radoslav ĆOSO, saradnik na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi – mr Vasilije BUŠKOVIĆ, Agancija za zaštitu prirode i životne sredine