Program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), za razdoblje 2007 – 2013. uspostavljen je Uredbom Vijeća EU. Osnovni ciljevi programa su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i sprovođenja unutrašnjeg prava EU i priprema za korišćenje strukturnog i Kohezijskog fonda. Zamjenjuje program CARDS i pretpristupne programe PHARE, ISPA i SAPARD. Uredbom Vlade RH od 28. septembra 2006. godine, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Evropske unije je tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju i pripremu korišćenja programa IPA u Republici Hrvatskoj. IPA program je Hrvatskoj otvoren od 2007. godine do njenog pristupanja Evropskoj uniji.

Program se sprovodi kroz pet komponenti:.

Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija 

Kao svojevrsni nastavak PHARE programa, uz izuzetak komponente ekonomske i socijalne kohezije; podupire aktivnosti usmjerene na izgradnju i jačanje institucionalnog okvira u vezi usvajanja i sprovođenja unutrašnjeg prava EU.
Potencijalni korisnici ove komponente su tijela državne uprave, tijela u javnom vlasništvu, nevladina udrženja, poslovna zajednica i ostala neprofitna tijela.

Prekogranična saradnja

Podupire aktivnosti vezane uz prekograničnu saradnju sa zemljama članicama i zemljama korisnicama programa IPA, a temelji se na višegodišnjem programu prekogranične saradnje.
Potencijalni korisnici ove komponente su pogranične regije, tj. županije uz kopnene i pomorske granice RH.

Regionalni razvoj

Podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite životne sredine i saobraćaja kao i programe podsticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja.  Ova komponenta predstavlja nastavak programa ISPA i komponente ekonomske i socijalne kohezije programa Phare i predstavlja pripremu za korištenje Evropskog fonda za regionalni razvoj nakon pristupanja. Korišćenje sredstava unutar ove komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima tzv. Operativnim programima za sektore saobraćaja, životne sredine i regionalne konkurentnosti. Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne i naučne ustanove kao i poslovna zajednica.

Razvoj ljudskih potencijala

Podupire mjere usmjerene na podsticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja i socijalno uključivanje, kao preteča Evropskog Socijalnog Fonda (ESF), finansira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Evropske strategije za zapošljavanje. Operativni program za razvoj ljudskih potencijala će identifikovati mjere prema sektorskim prioritetima.
Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne ustanove, socijalni partneri i nevladina udruženja.

Ruralni razvoj

Kao nastavak programa SAPARD podupire pripremne aktivnosti za učestvovanje u zajedničkoj poljoprivrednoj politici kao i ruralni razvoj. Ova komponenta prethodnik je poljoprivrednih fondova koji su na raspolaganju nakon pristupanja Uniji.
Potencijalni korisnici su jedinice lokalne samouprave, poljoprivredna gazdinstva i druge fizičke/pravne osobe zavisno o prioritetnim mjerama.