Project Core - final report
Final conference in Budva, November 2017/ Završna konferencija u Budvi, studeni 2017.
Okrugli stol u Bečićima-Budva / Roundtable in Becici-Budva 05th October 2017
Tehnički i organizacijski sastanci projekta „CoRE“, Dubrovnik - 17. i 18.05.2017.