Predstavljamo vam

Projekt Core

„Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore“ – CoRE

Projekt „CoRE“ je EU/IPA projekt iz komponente II, mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine.

Lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i Crnogorsko primorje.

Opći je cilj projekta doprinijeti poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana.

Specifični ciljevi su:

  • izraditi novu nautičku kartu s ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putovi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine valova;
  • povećati opće znanje sudionika projekta o pomorskom dobru i održivoj litoralizaciji u prekograničnom području.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Upravljanje projektom čime se povećavaju institucionalni kapaciteti za korištenje sredstava EU-a;
  • Unapređenje zaštite i očuvanje obale kroz prekograničnu suradnju i zajedničku podršku, institucionalno jačanje i razmjenu podataka;
  • Uspostavljanje nultog stanja (new zero) i sigurnosne preporuke prema prikupljenim podacima za osjetljiva i promjenjiva okruženja delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinskih jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren kao i utjecaj na dubrovačke zidine, i to sve kroz hidrografsku izmjeru i znanstvene podatke;
  • Osigurana široka vidljivost projekta, a samim tim i podizanje javne svijesti o osnovnim „pravima“ morske obale, što je regulirano pomorskim propisima i daleko najvažniji program Integrated Coastal Zone Management i novim znanstvenim spoznajama.

Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski hidrografski institut iz Splita (HHI) kao funkcionalni vodeći partner i Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP).

Crnogorski partneri na projektu su: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD).

Suradnik na projektu je PAP/RAC iz Splita.

536.065,97

UKUPNA VRIJEDNOST

23 mjeseca

PREDVIĐENO VRIJEME
TRAJANJA

11. siječanj 2016.

POČETAK PROJEKTA