Predstavljamo vam

Projekat Core

„Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoline i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore“ – CoRE

Projekat „CoRE“ je EU/IPA projekat iz komponente II, mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoline, prirode i kulturne baštine.

Lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i Crnogorsko primorje.

Opšti cilj projekta je doprinijeti poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana.

Specifični ciljevi su:

  • izraditi novu nautičku kartu sa ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putevi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod uticajem erozije i jačine talasa;
  • povećati opšte znanje učesnika projekta o pomorskom dobru i održive litoralizacije u prekograničnom području.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Upravljanje projektom čime se povećava institucionalni kapaciteti za korištenje EU;
  • Unaprjeđenje zaštite i očuvanje obale kroz prekograničnu saradnju i zajedničku podršku, institucionalno jačanje i razmjenu podataka;
  • Uspostavljanje „new zero“/“nultog stanja“ i sigurnosne preporuke prema prikupljenim podacima za osjetljiva i promjenjiva okruženja delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren kao i uticaj na Dubrovačke zidine, i to sve kroz hidrografski premjer naučne podatke;
  • Osigurana široka vidljivost projekta, a samim tim i podizanje javne svijesti o osnovnim „pravima“ morske obale, što je formulisano kroz pomorske propise i daleko najvažniji program Integrated Coastal Zone Management i novim naučnim spoznajama.

Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski hidrografski institut iz Splita (HHI) kao funkcionalni vodeći partner i Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP).

Crnogorski partneri na projektu su: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD).

Saradnik na projektu je PAP/RAC iz Splita.

536.065,97

UKUPNA VRIJEDNOST

23 meseca

PREDVIĐENO VREME
TRAJANJA

11. januar 2016.

POČETAK PROJEKTA