Okrugli stol u Bečićima-Budva / Roundtable in Becici-Budva 05th October 2017

Održan drugi okrugli sto u Bečićima-Budva 05. listopada 2017.

05.10.2017. godine u Bečićima/Budva (hotel The Queen of Montenegro) održan je drugi Okrugli sto u sklopu projekta „CoRE“ na temu sigurnost plovidbe u aluvijalnim područjima.

U radu Okruglog stola učestvovali su predstavnici projektnih partnera i to Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Hrvatskog hidrografskog instituta – HHI, Sveučilišta u Dubrovniku – Instituta za more i priobalje – IMP, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i saradnik na projektu PAP RAC, predstavnici javnih ustanova i institucija nadležnih za sigurnost plovidbe, predstavnici Vojske Crne Gore Mornarica, Direktorata za pomorski saobraćaj

Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Lučka uprava, Lučke kapetanije Bar, Opština Kotor, Agencije za zaštitu životne sredine, televizije Budva.

Na Okruglom stolu su prezentovani i preliminarni rezultati hidrografskog i okeanografskog te biološkog istraživanja i uzorkovanja koje je odrađeno u dubrovačkom akvatoriju, akvatoriju delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren.

Prezentovan je i Status pomorskog/morskog dobra u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori. Prezentovan je i status sigurnosti plovidbe i preporuke za sigurnost plovidbe u delti rijeke Bojane, Vladan Radonjić, Kapetan.

Nadalje, prezentovana je oprema koja je nabavljena EU sredstvima i to Valografska plutača, Side Scan Sonar, Multibeam, multiparametarska sonda, herbarijska oprema i spektrofotometar u vrijednosti većoj od 250.000,00 eura.

Nakon prezentacija između učesnika okruglog stola uslijedila je rasprava, konsultacije i razmjena mišljenja o problemima i stanju morskog dobra u Crnoj Gori i Republici Hrvatskoj.

Okrugli stol u Bečićima-Budva / Roundtable in Becici-Budva 05th October 2017