Round table in Metkovic / Okrugli stol u Metkoviću

Održan okrugli stol u Metkoviću

09.05.2017. godine u Metkoviću (hotel Narona) održan je prvi Okrugli stol u sklopu projekta „CoRE“ na temu sigurnost plovidbe u aluvijalnim područjima.

Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnici projektnih partnera i to Hrvatskog hidrografskog instituta – HHI, Sveučilišta u Dubrovniku – Instituta za more i priobalje – IMP, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i suradnik na projektu PAP RAC te brojni dionici projekta i to predstavnici javnih ustanova i institucija nadležnih za sigurnost plovidbe, predstavnici Plovputa, Lučke uprave Dubrovačko neretvanske županije, Lučke kapetanije Split, Lučke uprave Ploče, Općine Kotor i dr. Skup je otvorila gradonačelnica grada Metkovića gđa. Katarina Ujdur.

Round table in Metkovic / Okrugli stol u Metkoviću

Na Okruglom stolu su prezentirani preliminarni rezultati hidrografskog i oceanografskog te biološkog istraživanja i uzorkovanja koje je tijekom ožujka odrađeno u dubrovačkom akvatoriju, akvatoriju delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren.

Prezentiran je i Status pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj kao i Nacrt Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

Round table in Metkovic / Okrugli stol u Metkoviću

Nadalje, prezentirana je oprema koja je nabavljena EU sredstvima i to Valografska plutača, Side Scan Sonar, Multibeam, multiparametarska sonda, herbarijska oprema i spektrofotometar u vrijednosti većoj od 250.000,00 eura..

Nakon prezentacija između sudionika okruglog stola uslijedila je rasprava, konzultacije i razmjena mišljenja o problemima i stanju pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori te su izneseni prijedlozi u pravcu aktivnog uključivanja ciljanih skupina u projektne aktivnosti, kao i razmjene ideja i saznanja vezanih za segment pomorskog dobra u prekograničnom području.

Round table in Metkovic / Okrugli stol u Metkoviću

DOWNLOAD PREZENTACIJA: