Projektni tim, A0.2 Organizacijski i tehnički sastanak projektnog tima / Projektni tim, A0.2 Organizacijski i tehnički sastanak projektnog tima / Project team, A0.2 Organizational and technical meeting of the Team

Održan projektni sastanak u Kotoru

U Kotoru 14. prosinca 2016. god. održan je drugi Organizacijski i tehnički sastanak projektnog tima „CoRE“.

Na sastanku su prisustvovali partneri iz Hrvatskog hidrografskog instituta, Sveučilišta u Dubrovniku – Instituta za more i priobalje, Javnog poduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Glavna tema sastanka je bila metodologija rada terenskog istraživanja koje će biti realizirano na početkom druge godine projekta. Obavljene su sve pripreme za terensko istraživanje i riješena su sva pitanja i nejasnoće.

Partneri su razgovarali o provedenim aktivnostima, nabavljenoj opremi i organizaciji predstojećih aktivnosti kao što su Razmjena studenata i Okrugli stol na temu „Sigurnost plovidbe u aluvijalnim područjima“.