Tehnički i organizacijski sastanci projekta „CoRE“, Dubrovnik - 17. i 18.05.2017.

Održani tehnički i organizacijski sastanci u Dubrovniku

Tehnički i organizacijski sastanci projektnih partnera na projektu „CoRE“ održani su u Dubrovniku, 17 i 18.05.2017. u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku, Instituta za more i priobalje.

Imajući u vidu da je projekt „CoRE“ u 15 mjesecu provedbe razgovaralo se o implementaciji predstojećih projektnih aktivnosti, promociji projekta te izradi mini publikacije projekta s tematikom pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Ujedno se kreirao Memorandum o suradnji i razmjeni podataka koji će projektni partneri potpisati na Info wokshopu u Budvi.

Projektni partneri su ujedno razgovarali o do sada ostvarenim rezultatima i indikatorima projektima, aktivnostima koje slijede te mogućnostima realociranja neutrošenih sredstava projekta.

Sastanku su prisustvovali projektni partneri iz Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu, Sveučilišta u Dubrovniku – Institut za more i priobalje, Javnog poduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Projektni sastanak u Dubrovniku - 17. i 18.05.2017.