Održani projektni sastanci u Dubrovniku

Održani projektni sastanci u Dubrovniku

U Dubrovniku, 23 i 24.11.2016 u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku, Instituta za more i priobalje održani su projektni sastanci na kojima su sudjelovali predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta – HHI i Sveučilišta u Dubrovniku – Instituta za more i priobalje – IMP.

Na sastancima su se dogovarali daljnji postupci kompliciranih nabava opreme, trenutnom stanju implementacije projekta, ostvarenim aktivnostima, planovima, izvršenju predstojećih aktivnosti i ostalome.

Institut za more i priobalje zajedno sa svojim partnerom priprema dokumentaciju za nabavu vrijedne opreme i to multiparametarske sonde, herbarijske opreme i spektrofotometra sa svom dodatnom opremom. Hrvatski hidrografski institut je proveo kompleksne nabave pregovaranja za nabavku Side scan sonara i valografske plutače.

Sva oprema će se koristiti za hidrografska i oceanografska istraživanja u dubrovačkom akvatoriju, akvatoriju delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren koja će se provesti u prvoj polovici 2017.godine.

Održani projektni sastanci u Dubrovniku