Valografska plutača / Directional wave rider buoy

Project Core – terenska istraživanja

Zaposlenici Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i Hrvatskog hidrografskog instituta – Split obavili su terensko istraživanje u okviru projekta CoRE u vremenskom period od 28.03.2017. – 10.04.2017. godine.

Projekt „CoRE“ je EU/IPA projekt iz komponente II, mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine.

Oprema nabavljena u sklopu projekta CoRE korištena je na lokacijama na projektom predviđenim lokacijama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Crnogorskom primorju.

Ciljevi projekta CoRE su izrada nove nautičke karte s ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putovi / očuvana staništa) te davanje sigurnosnih preporuka na temelju provedenih istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine valova. Za ostvarivanje zadanih ciljeva korištena je nabavljena oprema Panoramski dubinomjer (Side Scan Sonar – SSS) CM2 tvrtke C-MAX, direkcioni valograf DWR MK3 tvrtke Datawell, višesnopni dubinomjer (Multibeam), ADCP strujomjer, Multi parametarska sonda i Herbarij.

SSS daje prikaz reljefa dna te je namjenjen i za pronalaženje objekata na morskom dnu. Zajedno s višesnopnim dubinomjerom omogućuje kartiranje i pregled topografije morskog dna. Visoko kvalitetni podaci dobiveni primjenom ova dva uređaja služe za prikaz i izradu karakteristika morskog dna u obliku pomorske karte, mape i 3D slike. Izmjereni podaci nadopunjeni su geološkim uzorkovanjem morskog dna kako bi se dobili svi potrebni podaci za novu pomorsku kartu. Spomenuta oprema koristila se u akvatoriju luke Ploče te Dubrovnika.

U okviru terena u estuariju rijeke Neretve na odabranim lokacijama korištena je multi parametarska sonda i prikupljeni su uzorci biljaka za herbarij za određivanje biljnih zajednica.

Dodatna analiza morskog dna obavljena je podvodnom ronilicom opremljenom kamerom za potrebe analize pridnenih zajednica i tipa morskog dna.

Direkcioni valograf postavljen je kraj otočića Sv. Andrija te mjeri visinu, smjer i period valova. Izmjereni podaci se putem HF veze šalju na računalo. Do sada zabilježeni podaci opravdali su njegovo postavljanje. Maksimalni zabilježeni val nakon samo 2 tjedna mjerenja iznosio je 6,02 m za vrijeme kratkotrajne epizode olujnog juga.

ADCP strujomjeri (Acoustic Doppler current profiler) odašiljaju zvučne valove te mjere pomak u frekvenciji vala reflektiranog od gibajućih čestica morske vode. Koristeći više valnih zraka u različitim smjerovima može se odrediti brzinu i smjer struja u više desetaka slojeva u moru, zavisno o frekvenciji odašiljanog signala.