six_months

Šest mjeseci provedbe projekta „CoRE“

U šestomjesečnom razdoblju implementacije uspješno su se provodili predviđeni projektni zadaci i to na način da se intenzivno komuniciralo između partnera vezano za glavne predstojeće aktivnosti, nabave opreme za predstojeća istraživanja te razvoj istraživačke metodologije.

U Dubrovniku, 07.lipnja 2016. održan je Inicijalni sastanak projektnih partnera na kojem je projekt predstavljen medijima i potpisani su Memorandum i Sporazum o suradnji između projektnih partnera.
Pokrenute su pripremne radnje i razvijena je istraživačka metodologija za potrebe hidrografskih i oceanografskih istraživanja koja će se provoditi u drugoj godini implementacije projekta (monitoring utjecaja snage valova na područje Dubrovnika i delte Bojane, praćenje erozije, monitoring struja i drugih parametara koji se odnose na sigurnost plovidbe).

Registrirana je i izrađuje se web stranice projekta „Core“ s domenom www.projectcore.info koja će biti aktualna najmanje 5 godina nakon provedbe projekta. Provedene su nabave koje se odnose na nabavu informatičke opreme, razvoj vizualnog identiteta projekta i nabavu promidžbenih materijala , te je pokrenut postupak nabave hidrografske opreme i to Multibeama za potrebe Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. U postupku pripreme su nabave Valografske plutače i Side scan sonara. Očekuje se da će sva oprema biti nabavljena do kraja 2016. godine.