Posts

valografska_plutaca1

Project Core – terenska istraživanja

Zaposleni Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i Hrvatskog hidrografskog instituta – Split, obavili su terensko istraživanje u okviru projekta „CoRE” u vremenskom periodu 28.03.2017. – 10.04.2017. godine. Read more