Posts

Morsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori

Preuzmite brošuru “Morsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”

Kao jedan od bitnih rezultata projekta izrađena je i knjižica „Morsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”, koja na sažet i jednostavan način objašnjava složene pravne propise kojima se uređuje pomorsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori. Read more

Project CoRe - završna konferencija u Dubrovniku, 28. studenoga 2017. godine

Završna konferencija EU/IPA projekta „CoRE” održana je u na Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku, 28. studenoga 2017. godine.

Završna konferencija EU/IPA projekta „CoRE” održana je u na Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku, 28. novembra 2017. godine. Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati terenskih istraživanja i projektna publikacija „Morsko dobro u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”. Read more