Objave

Dubrovnik

Međunarodna konferencija “Naše more 2019.” u Dubrovniku

“Naše more”  je međunarodni znanstveni časopis o pomorstvu i tehnologiji iz Dubrovnika koji 2019. godine slavi svoju stotu godišnjicu od utemeljenja. Smatra se najstarijim hrvatskim znanstvenim časopisom iz područja pomorstva, a među najstarijima je i u svijetu.

U prigodi stoljeća njegova postojanja Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel, organizira Međunarodnu konferenciju “Naše more 2019.”, koja će se održati u Dubrovniku od 17. do 18. listopada 2019. Konferencija ima za cilj okupiti vodeće akademske znanstvenike, istraživače, znanstvenike istraživače i praktičare da razmijene svoja vlastita iskustva i rezultate istraživanja o svim aspektima pomorskih znanosti i tehnologije.

Mr. sc. Željko Mišić je koautor rada “The maximum duration of a concession for marinas in Croatia and Comparative laws” koji je od međunarodnog uredništva prihvaćen za prezentaciju i publikaciju na spomenutoj Međunarodnoj konferenciji.

Pitanje trajanja koncesija na pomorskom dobru, poglavito u marinama kao lukama nautičkog turizma izuzetno je važno za Republiku Hrvatsku, pa time i za Splitsko-dalmatinsku županiju. Uređuje ga Zakon o koncesijama i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, drugi hrvatski pravni propisi, te propisi Europske unije.

Pomorsko dobro koje obuhvaća jednu trećinu teritorija Republike Hrvatske u fokusu je zanimanja i portala “Pomorsko je dobro” čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija. Cilj ovog Portala je edukacija i zaštita prirodnog i gospodarskog resursa na području najveće hrvatske županije.

Stoga, rad mr. sc. Mišića, kao i njegovo sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku predstavljaju doprinos razvoju pravne misli i prakse iz područja pomorskog dobra.

Luka Kaštela

Kaštel Stari će do 2021. godine dobiti modernu luku sa 150 vezova

Dugo najavljivana rekonstrukcija i nadogradnja lukobrana u Kaštel Starom trebala bi uskoro krenuti u realizaciju, doznajemo od ravnatelja Županijske lučke uprave Domagoja Maroevića. – Natječaj završava 6. kolovoza, a ukoliko ne bude nikakvih žalbi, početak radova predviđen je krajem rujna. Radovi će potrajati oko dvije godine nakon čega će luka u Kaštel Starom imati 150 komunalnih vezova, uređeno devet i pol tisuća kvadrata obalnog pojasa te novi lukobran dužine 200 metara – objašnjava Maroević.

Ovaj projekt vrijedan je oko 50 milijuna kuna s uključenim PDV-om, što ga čini najvećim projektom Lučke uprave od njenog osnivanja, barem dok se ne krene s izgradnjom luke u Omišu, a čija je ukupna vrijednost 85 milijuna kuna.

Do kraja godine raspisani radovi ukupne vrijednosti 200 milijuna kuna

Maroević objašnjava kako je projekt luke u Kaštel Starom namijenjen prvenstveno stanovnicima, ali, naravno, pridonijet će i turističkoj ponudi.

– Kaštelani će dobiti lučicu, odnosno siguran vez za domicilno stanovništvo. Dobit će jedan dio operativne obale tako da će se na tom dijelu moći vršiti ukrcaj/iskrcaj putnika za brodare i nautičare, ali i oko devet i pol tisuća kvadrata obale koja će biti uređena u kamenu. Računajte da je Zapadna obala u Splitu 18 tisuća kvadrata, znači ovo je više od pola toga. Centar Kaštel Starog koji je dosad bio na neki način derutan, postat će najljepši dio grada Kaštela.

Pored svih najavljenih projekata na otocima i diljem obale, nameće se pitanje imamo li dovoljno izvođača koji mogu pokriti sve te radove na vrijeme. Maroević nas uvjerava da zasad s tim nema problema.

– To je veliko pitanje. Imali smo slučaj u Šibensko-kninskoj županiji da je dva puta poništen natječaj za izvođenje radova na luci Kaprije jer se nitko nije javio. MI srećom takav slučaj nismo imali. U proteklih mjesec dana smo uspješno raspisali dva natječaja, za Postire na Braču i Marinu kod Trogira, i imali smo dobar odaziv izvođača. Uskoro dovršavamo natječaj za trajektnu luku u Sućurju i nadamo se da ni tu neće biti problema – kaže je Maroević. Dodaje kako radovi u Sućurju, Postirama, Marini i Kaštel Starom započinju do kraja rujna, a do kraja godine i u Omišu, a radi se o ukupnoj vrijednosti od 200 milijuna kuna.

Do kraja godine bi trebala biti gotova i dokumentacija za otvaranje natječaja za izgradnju luka u Krilu Jesenice, Bolu i Stomorskoj.

Izvor: www.pomorskodobro.dalmacija.hr