Valografska plutača

Uspješno iskorištena sredstva iz EU fondova – HHI nabavio valografsku plutaču

Hrvatski hidrografski institut (HHI) uspješno provodi projekt „Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore“ – CoRE“ u sklopu kojeg je nabavljena valografska plutača čija je vrijednost 50.003,48 EUR.

Valografska plutača je nabavljena sredstvima iz IPA programa, komponente II (Prekogranična suradnja), Mjera 1.1. (Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine), a kupljena je od talijanske firme Lighthouse Spa koja je predstavnik nizozemske firme Datawell B.V koja je i proizvođač valografske plutače.

Valografska plutača bi se tijekom travnja 2017. godine trebala postaviti pokraj otočića sv. Andrija u Dubrovačkom akvatoriju. Postavljanje valografske plutače će se odraditi istraživačkim brodom HHI-a, kada će istraživači Hrvatskog hidrografskog instituta i Instituta za more i priobalje zajedno s prekograničnim partnerima, Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore te Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD) iz Budve obaviti hidrografska i oceanografska istraživanja u Dubrovačkom akvatoriju, akvatoriju delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), akvatoriju delte rijeke Bojane te plaže Sutomorska i Mogren.

Istraživanja će rezultirati uspostavljanjem „new zero“/“nultog stanja“ te izradom sigurnosnih preporuka prema prikupljenim podacima za osjetljiva i promjenjiva okruženja delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren te rezultatima utjecaja valova na Dubrovačke zidine.

Nakon provedenih istraživanja izraditi će se nova nautička kartu sa ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putevi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine valova.

Valografska plutača

Foto: lighthouse-geo.com

Foto: lighthouse-geo.com